Drängahusets stilhistoria och design i bokform

AllaTreBb 

Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam: Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år, IKEA design och identitet och De formade 1900-talet : design a - ö. Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.

Innehåll[Visa]

Renoveringscoach - hjälp till självhjälp

Ulf Bjarnestam - ger "hjälp att göra själv". När du vill renovera ditt hus själv, kan det vara idé och lönsamt att med jämna mellanrum stämma av och arbeta tillsammans med någon som har djupare fackkunskaper.

Även om du är händig, kan du behöva ett bollplank, som kan sporra, stötta och inspirera. En coach, som kan vägleda och utmana dig att nå dina mål? Och ibland få hjälp med det du inte klarar av. Men ändå göra jobbet själv.

Coaching bygger på handling, så var beredd att jobba mellan träffarna. Som coach hjälper jag och instruerar dig för att hitta rätt lösningar både tekniskt och stilmässigt och visar på din egen förmåga.

Vi arbetar tillsammans en till två dagar för instruktion och kunskapsöverföring, så att du ”ärver” handlaget. Detta upprepas så länge det behövs och känns meningsfullt. Var beredd på att projekt får ta sin tid. I handlingsplanen tas hänsyn till din förmåga och hur du kan utvecklas. Du är själv ansvarig och du gör själv merparten av jobbet. Du ska efteråt kunna säga ”jag har gjort det själv”.

Tillbaka till början

bygg01_rh    bygg02_rh

bygg03_rh    bygg04_rh

Coachning - exempel

Här ett enkelt exempel på hur coachningen kan gå till. Vattnet rann in i huset och det gällde att lokalisera varifrån det kom. Efter första mötet var källan lokaliserad, ganska långt ifrån där vattnet rann in. Den verkliga orsaken var sprucken papp under läkt en meter längre upp, varför skadan inte syntes direkt och först när läkten avlägsnats. Vattnet rann under pappen. En genomgång av material och kommande arbete gjordes. Vid andra träffen var taket åtgärdat av en stolt husägare.

Vid andra tillfällen har coachningen varat som längst fem år med återkommande besök två till tre gånger om året. Under denna tid har husägaren själv renoverat kök med ny planlösning och inredning, utvändigt utbyte av panel och foder samt isolering och inredning av vind.

Tillbaka till början