vm130
3500fKr-
1000 fKr
 Tidiga civilisationer    
 EGYPTEN      
   Mesopotamien
 Egeisk kultur
  Tidiga civilisationer KINA och JAPAN under arbete...
800fKr-
30 fKr
 ANTIKEN
 GREKLAND
30 fKr r-
330 eKr
 ANTIKEN
 ROM
  Övriga delar av världen: Mayarikets klassiska period 250 - 900
ÅR
ITALIEN
FRANK-RIKE/
Franska stilar
TYSK-LAND/ NORDEN
   Äldre  medeltid ca 500 - 900 Vikinga- tiden:
 
330-1453  BYSAN-  TINSK
 TID
   800 - 1050  
650-1250  ISLAMISK
 E
XPANSION
    ISpanien inflytande fram till 1100-talet
1000  Hög-medeltid ca 1000 - 1350    
1025  ROMANSK
 STIL
     
1050        
1075        
1100        
1125        
1150        
1175        
1200        
1225        
1250        
1275        
1300        
1325  GOTISK  STIL      
1350  Sen-  medeltid ca 1350-1500    
1375      (Jäm- förelse:  
1400  SENGOTIK    Ming- dynastin  
1425  UNGRENÄSS   i Kina  
1450      1368 - 1644)  
1475   SEN- GOTISK    
1500-tal  RENÄS-  SANS UNG- RENÄSS SEN- GOTIK TUDOR
1525  HÖGRENÄSS   UNG- RENÄSS TUDOR
1550       ELISA BETANSK
1575        
1600-tal   LOUIS XIII    
1625       STUART
1650  BAROCK LOUIS XIV   CROM- WELL
1675       WILLIAM & MARY
1700-tal       QUEEN ANNE
1725   LOUIS XV   QUEEN ANNE
1750  ROKOKO     CHIPPEN DALE
1775  LOUIS XVI LOUIS XVI
DIREK TOAR
GUS-TAVI-ANSK STIL ADAM
HEPPLE- WHITE
SHERATON
1800-tal  EMPIR EMPIRE BIEDER-MEIER REGENCY
1825   LOUIS Philippe KARL JOHAN  
1850  NY-  STILAR     VICTORIAN
1875  NYROKOKO
 NYBAROCK
 NYRENÄS-  SANS
 TAPETSERAR  stil
    ARTS &CRAFT
1900
-tal
 JUGEND

ART NOUVEAU

 1900-tal ord- lista EDWARDIAN
1910        
1920-tal  NYKLASSI-  CISM
 ART DECO
 
SWEDISH GRACE
 
BAU-
HAUS
1930-tal  MODER-  NISM 
 FUNKTION-  ALISM
  SWEDISH MODERN  
1940-tal     STRÖM-LINJE-FORM  
1950-tal     SCANDI- NAVIAN DESIGN  
1960-tal     POPULÄR- KULTUR  
1970-tal     MILJÖ  
1980-tal POST- MODERNISM
     
1990-tal
    NY-MODER-NISM  
2000        
2010        
  © Eva Atle Bjarnestam. Drängahuset 2001, 2015    XXX

Från Youtube: Graphic Design Timeline

  

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre