vm130
3500fKr-
1000 fKr
 Tidiga civilisationer    
 EGYPTEN      
   Mesopotamien
 Egeisk kultur
  Tidiga civilisationer KINA och JAPAN under arbete...
800fKr-
30 fKr
 ANTIKEN
 GREKLAND
30 fKr r-
330 eKr
 ANTIKEN
 ROM
  Övriga delar av världen: Mayarikets klassiska period 250 - 900
ÅR
ITALIEN
FRANK-RIKE/
Franska stilar
TYSK-LAND/ NORDEN
   Äldre  medeltid ca 500 - 900 Vikinga- tiden:
 
330-1453  BYSAN-  TINSK
 TID
   800 - 1050  
650-1250  ISLAMISK
 E
XPANSION
    ISpanien inflytande fram till 1100-talet
1000  Hög-medeltid ca 1000 - 1350    
1025  ROMANSK
 STIL
     
1050        
1075        
1100        
1125        
1150        
1175        
1200        
1225        
1250        
1275        
1300        
1325  GOTISK  STIL      
1350  Sen-  medeltid ca 1350-1500    
1375      (Jäm- förelse:  
1400  SENGOTIK    Ming- dynastin  
1425  UNGRENÄSS   i Kina  
1450      1368 - 1644)  
1475   SEN- GOTISK    
1500-tal  RENÄS-  SANS UNG- RENÄSS SEN- GOTIK TUDOR
1525  HÖGRENÄSS   UNG- RENÄSS TUDOR
1550       ELISA BETANSK
1575        
1600-tal   LOUIS XIII    
1625       STUART
1650  BAROCK LOUIS XIV   CROM- WELL
1675       WILLIAM & MARY
1700-tal       QUEEN ANNE
1725   LOUIS XV   QUEEN ANNE
1750  ROKOKO     CHIPPEN DALE
1775  LOUIS XVI LOUIS XVI
DIREK TOAR
GUS-TAVI-ANSK STIL ADAM
HEPPLE- WHITE
SHERATON
1800-tal  EMPIR EMPIRE BIEDER-MEIER REGENCY
1825   LOUIS Philippe KARL JOHAN  
1850  NY-  STILAR     VICTORIAN
1875  NYROKOKO
 NYBAROCK
 NYRENÄS-  SANS
 TAPETSERAR  stil
    ARTS &CRAFT
1900
-tal
 JUGEND

ART NOUVEAU

 1900-tal ord- lista EDWARDIAN
1910        
1920-tal  NYKLASSI-  CISM
 ART DECO
 
SWEDISH GRACE
 
BAU-
HAUS
1930-tal  MODER-  NISM 
 FUNKTION-  ALISM
  SWEDISH MODERN  
1940-tal     STRÖM-LINJE-FORM  
1950-tal     SCANDI- NAVIAN DESIGN  
1960-tal     POPULÄR- KULTUR  
1970-tal     MILJÖ  
1980-tal POST- MODERNISM
     
1990-tal
    NY-MODER-NISM  
2000        
2010        
  © Eva Atle Bjarnestam. Drängahuset 2001, 2015    XXX

Från Youtube: Graphic Design Timeline

  

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: