9789151925998

Det är inte bara Skolverket som dissar historia, apropå förslaget om att ”forna civilisationer från förhistorisk tid till ca 1700” skulle strykas för grundskolans elever. (Alltså inte bara antiken). En del menar faktiskt på allvar att eftersom utvecklingen går så snabbt, är det ingen idé att se bakåt. Och man kan höra ”det var före min tid” som om man bara behöver hålla reda på den lilla tid man själv levt. Andra varnar i stället för vår historielöshet. Har vi inga gemensamma historiska minnen, blir det som en minnesförlust, som att bara minnas senaste dagarna! Ett rejält handikapp med andra ord!
Stilhistoria är en särskilt spännande sorts historia. För det är kulturen som går till eftervärlden och som definierar sin tid. Inte krig och politik, även om vi får leva med följderna. Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.
Denna resa från de äldsta flodkulturerna till dagens design ger krokar att hänga upp minnet på. Då upptäcker vi spår från tidigare stilar i allt vi använder varje dag. Stilhistoria blir en beskrivning av förändringar i tiden. För att kunna röra sig fram och tillbaka på tidsaxeln fordras hållpunkter för minnet och genom epoker och stilbegrepp får vi en användbar ”karta”. Ju mer vi kan desto mer har vi att jämföra med, för nästan ingenting finns eller sker som inte liknar något som funnits eller skett förut.
Den här boken ger de långa linjerna, men dyker också ner i detaljer som vi känner igen idag. Den är illustrerad med drygt 550 bilder och kvinnor tar plats på ett självklart sätt. Den vanliga historien är ju skriven av män, om män och för män. I stilhistorien är det lättare att se kvinnorna – om man bemödar sig och även inkluderar en del områden, som ofta lämnats utanför historieskrivningen. I boken varvas kronologisk historieskrivning med essäistiska utvikningar, som kan ge upphov till reflektion och diskussion.

Btj-häfte nr 3, 2020, av Maria Bennmalm:

I Alla tiders stil berättas om stilhistorien under 3500 års tid, och detta med ett mycket personligt tilltal. Det är ett omfattande tidsspann att redogöra för på drygt 270 sidor, men Eva Atle Bjarnestam spänner bågen högt. Här går det undan - från antiken till vår nutida konsumtionsekonomi. ---  och gott om utvalda färgbilder med konst- och arkitekturhistorisk anknytning. ---Mycket handlar om föremålen vi omgett oss av och hur de ändrat sig under tidens gång. Konflikten mellan fin- och fulkultur belyses, samt vem som äger rätten att recensera. Här finns mängder av information och uppslag som väcker nyfikenhet, och man vill gärna veta mer. Avslutningsvis finns en omfattande käll- och bildförteckning, citat och personregister.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre