Innehåll[Visa]

Hassuna-Kultur, via Wikimedia Commons

Landet mellan Eufrat och Tigris - Mesopotamien 

men också namnet på områdena öster och väster om floderna. Ibland har namnet använts bara för den norra delen av området, som motsvarade Assyrien. Den södra delen kallades Babylonien. 

Tillbaka till början

Sumer, Assyrien, Babylonien

Sumer 3500 - 2000 f Kr, var ett stort rike kring  2100–2000 f Kr i södra och mellersta Mesopotamien.

Gammalbabylonisk tid 2250 - 1760. Babylonien i södra Mesopotamien, nuvarande Irak leddes under 1700-talet f Kr av kung Hammurabi. Kulturella traditioner togs över från sumererna. Det gammalbabyloniska riket gick under ca 1590.
Asssyrien  i nordöstra Irak 1500 - 600. Under gammalassyrisk tid blomstrade ekonomin. Assyrien erövrades av Hammurabi av Babylon och återfick sin självständighet på 1300-talet f Kr. Under det nyassyriska riket från slutet av 900-talet f Kr erövrade man hela Syrien. I slutet av 600-talet f Kr erövrades även Egypten, som frigorde sig senare under århundradet. Så småningom krossades Assyrien av bl a babylonier. Den assyriska kulturen har lämnat efter sig många arkeologiska fynd av konst och arkitektur och texter på lertavlor.
Under nybabylonisk tid 625 - 538 utvidgade  Nebukadnessar riket och återuppbyggde huvudstaden. Efter hans död hamnade babylonierna under perserna. Babylonisk astronomi, astrologi och matematik kom att få stor betydelse för medelhavsvärlden, inte minst för grekerna. Persisk tid 550 - 330-tal f Kr.

Tillbaka till början

Krigarkultur

- bilder med strider mot lejon och tjurar

En högstående kultur som påverkade sina grannar Egypten och Mellanöstern. Ibland talar man om Civilisationens vagga. 

I babylonisk konst är motiven mer fredliga än i Assyriens konst som kan ses som ren krigspropaganda, men egentligen genomförde båda folken  samma krigiska politik.

mes_palmettBabylonisk bandslinga ser man ofta på nutida dörrar och ramar - jfr svenska beslag från 1700-talet.
Dekorationer med palmetter och pinjekottar. Starka färger.
Bilder på djur - örnen, lejonet, oxen m fl - jämför våra landskaps - och stadsvapen.
Framställning av keramik redan 6000 f Kr

Vid utgrävningar har musikinstrument påträffats  i Mesopotamien, mest lyror från de sumeriska kungagravarna. Man har också funnit sångtexter, olika tonskalor och förstadier till notskrift.

Tillbaka till början

©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2001, 2010

 

 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre