Innehåll[Visa]

Mesopotamia & nearby, 7th century B.C., via Wikimedia commons

De äldsta högkulturerna – flodkulturerna, Egypten, Mesopotamien  

Där tre kontinenter, Afrika, Asien och Europa, möts, i nuvarande Mellersta Östern, utvecklades från ca 3500 f Kr flera s k högkulturer. I Egypten vid Nilen och i Mesopotamien vid Eufrat och Tigris var betingelserna i floddalarna goda för ett rikt jordbruk. Man lärde sig bygga dammar och bevattningssystem. På så sätt kom några av mänsklighetens rikaste kulturer till – flodkulturerna. 

Med en högkultur menas alltså ett samhälle med ett framstående jordbruk och en omfattande handel och som lämnat efter sig tempel och skulpturer, smycken, vackra kläder och andra föremål och där mycket finns bevarat, inte minst genom skriftliga källor.

I sydöstra Europa var jordbrukssamhället också livskraftigt flera tusen år före Kristi födelse. På öarna i östra Medelhavet växte en rad handelskulturer fram. Egeisk kultur är ett samlingsnamn på kulturerna på grekiska fastlandet, öarna i Egeiska havet, på Kreta och Troja.

Tillbaka till början

Tidiga civilisationer - stilhistoria/stilar

De tidiga civilisationerna i Egypten och Mesopotamien och den egeiska kulturen lade grunden till Västerlandets stilar och stilideal. Genom flera tusen år har de allmängiltiga, eleganta och till slut fulländade formerna kommit till, som påverkade senare stilar och som är i bruk och levande hos oss än i dag.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre