Innehåll[Visa]

 

De äldsta högkulturerna – flodkulturerna, Egypten, Mesopotamien  

 

 

Där tre kontinenter, Afrika, Asien och Europa, möts, i nuvarande Mellersta Östern, utvecklades från ca 3500 f Kr flera s k högkulturer. I Egypten vid Nilen och i Mesopotamien vid Eufrat och Tigris var betingelserna i floddalarna goda för ett rikt jordbruk. Man lärde sig bygga dammar och bevattningssystem. På så sätt kom några av mänsklighetens rikaste kulturer till – flodkulturerna. Mesopotamia & nearby, 7th century B.C., via Wikimedia commons

Med en högkultur menas alltså ett samhälle med ett framstående jordbruk och en omfattande handel och som lämnat efter sig tempel och skulpturer, smycken, vackra kläder och andra föremål och där mycket finns bevarat, inte minst genom skriftliga källor.

I sydöstra Europa var jordbrukssamhället också livskraftigt flera tusen år före Kristi födelse. På öarna i östra Medelhavet växte en rad handelskulturer fram. Egeisk kultur är ett samlingsnamn på kulturerna på grekiska fastlandet, öarna i Egeiska havet, på Kreta och Troja.

Tillbaka till början

Tidiga civilisationer - stilhistoria/stilar

De tidiga civilisationerna i Egypten och Mesopotamien och den egeiska kulturen lade grunden till Västerlandets stilar och stilideal. Genom flera tusen år har de allmängiltiga, eleganta och till slut fulländade formerna kommit till, som påverkade senare stilar och som är i bruk och levande hos oss än i dag.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: