Innehåll[Visa]

romansk_franskaliljanRomansk stil

1050 - 1250

Typiskt för den romanska stilen -  rundbågar, kyrkor, kloster

romansk_arkitektur, Bild: Byggnadsindustrien, Sthlm 1918 Tillbaka till början

Benämningen romansk (romanik) började användas i början av 1800-talet för att betona att den normandiska kulturen var besläktad med den romerska. Den romersk-katolska kyrkan var stark med klosterväsen och helgonkult. Handeln blomstrade och det fick till följd att många städer kom till.

romansk_kapitälTypiskt för den romanska stilen är rundbågar och valv och geometriska mönster. Både byggnader och möbler präglades av rundbågen. Nu gjordes de första skåpen - kyrkskåp. De betraktades som ett "inomhushus". De hölls samman med beslag av bandjärn och var dekorerade med karvsnideri. Stolpstolen är också en romansk företeelse.

romansk_kapitälI de områden där germanerna härskade, utvecklades den romanska stilen med inslag av vikingatidens drakslingor med akantusrankor och kristna symboler. Dessa slingor kan man finna på dopfuntar och på kyrkportar huggna i sten eller skurna i trä. Senare tiders allmogeantikviteter är påverkade av den romanska stilen.

Möblerna var väggfasta under medeltiden.

romansk_fris      romanska_ornament

 

Romansk arkitektur

Tillbaka till början

Man byggde kyrkor och kloster men också borgar och befästningar kring städerna, mest i sten särskilt natursten men också tegel.

Typiskt för den romanska arkitekturen var de många tornen, de små fönsteröppningarn och de tjocka murarna.

465px-Lund_domkyrkan2007, via Wikimedia CommonsEtt exempel på romansk arkitektur i Sverige är Lunds domkyrka.

Romansk konst

Tillbaka till början

ypiskt för den romanska konsten var de stora skulpturerna i sten. som man kan se i kyrkornas portaler. En annan nyhet var de målade glasfönstren. Helgonkulten och Mariadyrkan gav upphov till förgyllda och målade kultbilder av trä, som man kan hitta många av i Sverige. Man skapade också dyrbara textilier och guldsmedskonsten och emaljmåleriet var framstående. 

©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2001, 2020

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: