Innehåll[Visa]

Birgitta_mottager_en_uppenbarelse_Nordisk_familjebok, via Wikimedia Commons

Samhälle - medeltiden

1000-tal t o m 1400-tal

Högmedeltiden ca 1000 till 1350 kännetecknades av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. Den politiska makten stabiliserades och centraliserades. Impulsernna från antiken hade förmedlats av den islamiska kulturen, vilket fick stor betydelse och nu översattes skrifter från antiken även till latin.

Den venetianske upptäcktsresanden Marco Polo, 1254–1324,  reste till Kina 1271–75 via Sidenvägen. Han stannade hos Khublai khan i 16 år och gjorde många resor, bl a till nuvarande Tibet och Indien. Han återvände 1291 till Venedig, där han under en tid i fängelse 1298–99 lät skriva ner sina reseminnen. Efter fängelsetiden levde han som affärsman i Venedig. Marco Polo introducerade bl a kunskapen om det kinsesiska porslinet till Europa.

Jordbruket förbättrades i Europa med hjälp av vattenkvarnar och väderkvarnar och genom plogar av järn, som drogs av hästar i stället för oxar. Handeln ökade och nya handelsstäder växte fram vid Medelhavet, i Östersjön och vid Nordsjön. 

Under 1200-talet blev Sverige ett enat rike. Birger jarl, som dog 1266, tog årligen ut skatt av bönderna. 1350 fick Sverige sin första rikstäckande lag, Magnus Erikssons landslag.

Senmedeltid 1350 - 1500. På grund av en temperaturnedgång fick jordbruket problem och vid mitten av 1300-talet kom pesten till Europa, som tog en tredjedel av befolkningen. Först mot slutet av 1400-talet ökade befolkningen igen.

Den heliga Birgitta blev helgonförklarad i Rom 1391.

Johann Gutenberg uppfann boktryckarkonsten på 1450-talet.

 Kultur - medeltiden  

Dante_Inferno, via Wikimedia Commons

Tillbaka till början

Islänningen Snorre Sturlasson skrev Den prosaiska Eddan på 1220-talet, en lärobok för diktare om myter och fornnordisk religion. Den kallas ibland den nya i motsats till den gamla Eddan eller Den poetiska Eddan, en samling dikter från 800-talet till 1200-talet. Denna innehåller dikten Völuspá om hur världen skapas, går under och uppstår igen. Den längsta dikten är Hávamál, om hur man ska leva.

Den äldre Västgötalagen är den äldsta sammanhängande skriften på svenska. Den tros vara skriven omkring 1220 av Birger jarls halvbror Eskil Magnusson, lagman i Västergötland.

I Italien skrev Dante Alighieri, 1265-1321, Den gudomliga komedien i början av 1300-talet och Boccaccio, 1313-1375, Decamerone 1353. I England började Geoffrey Chaucer, 1340-1400, skriva sina Canterburyberättelser 1387. Under 1400-talet skrev Francois Villon, 1430-1463, lekfull och satirisk lyrik i Frankrike.

Universalgeniet Leonardo da Vinci, 1452-1519, i Italien gjorde naturvetenskapliga studier som resulterade i tusentals bevarade teckningar.

Albertus Pictor, 1440-1509, utförde frodiga och burleska kalkmålningar, med scener från bibeln,  i kyrkor i Uppland, Södermanland och Västmanland. De hör till de bäst bevarade från svensk senmedeltid.

Medeltiden - stilhistoria/stilar

Typiskt för den romanska stilen, 1050 - 1250,  var rundbågar och valv och geometriska mönster. Både byggnader och möbler präglades av rundbågen.  Med ny valvslagningsteknik kunde man göra bågarna spetsiga och djärva och bygga höga och mäktiga kyrkorum,  dvs den gotiska stilen 1200 -1500. Renässansen föddes i Italien omkring 1420 (kanske t o m ännu tidigare) och återuppväckte antikens, särskilt romarnas tankevärld och former, och blev det tidiga 1500-talets stilideal.

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: