Innehåll[Visa]

arabesk, via Store Norske LeksikonIslamiska expansionen

- på arabiska Fatah, 650 - 1250 e Kr

Tillbaka till början

Under hundra år efter profeten Muhammeds död, 632-750 e Kr, spreds den nya religionen över stora områden och blev början på den muslimska guldåldern. Till slut behärskade islam ett område, som sträckte sig från Portugal i väster till Indien i öster. Arabiska var det sammanhållande språket precis som latinet i Västeuropa. De militära erövringarna följdes av en kulturell och vetenskaplig dominans, som varade från 700-talet till mitten på 1200-talet. 

Islams företrädare visade större religiös tolerans än de tidigare kristna härskarna. Man intresserade sig för kultur och vetenskap i de erövrade områdena. Man räddade de greikiska filosoferna och författarna  till eftervärlden genom att översätta dem till arabiska.  Staden Cordoba i Spanien blev centrum för mötet mellan europeisk och arabisk kultur.  Här levde Aristotelseskännaren Averroës, som inspirerade Dante och Thomas ab Aquino. På 1200-talet var större delen av Iberiska halvön återerövrad, men Grenada förblev muslimskt till 1492. Grekerna översattes till latin först på 11- och 1200-talen.

Arabiskt inflytande

Impulserna från antiken, som förmedlades av den islamiska kulturen, gjorde att högmedeltiden blev en blomstringstid i Västeuropas historia. Islamiska forskare och tänkare ägnade stort intresse åt matematiken, astronomin, medicinen och alkemin. Vi har araberna att tacka för inte bara våra siffror utan även hela vårt talsystem. De uppfann också den genialiska nollan.

Att både bysantinsk och arabisk kultur fick inflytande i Europa, berodde bl a  på korstågen, då unga män drog ut på korståg och senare pilgrimsfärder och kom hem med nya idéer och med konstföremål i bagaget. Många av våra bruksföremål fick en arabisk prägel, till empel tallrikar och fat och serviser och bokband.

mattpiska

Arabiska stildrag

Tillbaka till början

Araberna tog efter den bysantinska idén att inte framställa människor på bild, eftersom människan är skapad som Guds avbild.  I stället utvecklade man dekoration och ornamentik till fulländning, till exempel rytmiskt upprepade mönster med oändlighetsverkan, geometriska, sammanflätade stjärnmönster, stiliserad växtornamentik, s k arabesk. Dekoration och ornamentik utvecklades också inom den arabiska skriften i kalligrafisk form.  Kalligrafin och bildkonsten förenades i många bokverk.

Man kan säga att araberna drev den bysantinska abstraktheten till sin spets. Ett enkelt föremål som en mattpiska visar kraften och elegansen i formspråket. Den nyktra men samtidigt rika fantasin har fått ett handgripligt utryck.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: