Innehåll[Visa]

Stories of beowulf wiglaf and beowulf, via Wikimedia Commons

Medeltiden betyder helt enkelt "tiden emellan", dvs tiden mellan antiken och nya tiden. På 1700-talet befäste man uttrycket den "mörka" medeltiden. Den beskrivningen har visat sig vara felaktig, men lever envist kvar. Eventuellt kan det stämma med perioden 500 - 800 då det romerska riket brutit samman. Medeltiden kan delas in i äldre eller tidig medeltid ca 500 t o m  900-talet, högmedeltid ca 1000 t o m 1350 och senmedeltid 1350 t o m 1400-talet. I svensk historia har gränserna för medeltiden av tradition satts snävare, ca 1000–1520-talet.

Samhälle - tidig medeltid

Det feodala samhället uppkom i Europa under medeltiden. Kungarna delade ut län till sina krigare, där de fick styra för kungens räkning och dra in skatt av bönderna.

Efter det att västra delen av romerska riket upplösts på 400-talet fortlevde östra delen med Konstantinopel som huvudstad. På 800- och 900-talen återtog Bysantinska riket flera förlorade provinser och upplevde en storhetstid omkring år 1000. Karl den store skapade kring år 800 ett rike som bestod av nuvarande mellersta Europa. Han ville återupprätta det romerska riket på kristen grund. Den antika kulturen förmedlades till Europa via den islamiska världen. Redan vid 700-talets början hörde hela Mellanöstern, Nordafrika och Spanien till det arabiska riket. 

Kultur - tidig medeltid

Den romersk-katolska kyrkans enstämmiga, liturgiska sång fick namn efter påven Gregorius i slutet av 500-talet. På 800-talet uppstod flerstämmig sång. Hjälte- och riddarsagor spreds under den äldre medeltiden. Hjältedikten Beowulf-kvädet skrevs av en okänd engelsk diktare. Handlingen utspelar sig i Danmark och Sverige och kom till mellan år 700 och 1000. Se bild ovan. Mohammed började skriva ner sina uppenbarelser i Koranen 610 och den kom att bestå av 114 kapitel, suror. De greikiska filosoferna och författarna övresattes till arabiska och räddades till eftervärlden. På 800-talet översattes sagosamlingen Tusen och en natt från persiska till arabiska med en ramberättelse om Sheherazade.

Tidig medeltid - stilhistoria/stilar

Under tidig medeltid präglas stilen av kelter och germaner i norr och av det bysantinska riket samt den islamiska expansionen och dess arabiska inflytande i söder

 

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: