Innehåll[Visa]

Samhälle - 1700-talet - Upplysningstiden

är ett samlingsnamn för Europa under 1700-talet. Man sökte ny kunskap och människan skulle befrias både från kyrkan och envåldshärskare. Förnuftet sattes i högsätet och utmärkande för upplysningstiden var empirism, framtidstro och nyttighetstänkande. Man ansåg också att alla människor har vissa grundläggande rättigheter.

Under 1700-talet blev Europa allt rikare och mäktigare. Handeln med övriga världsdelar blomstrade. Frankrike och England kämpade om makten i kolonierna och Preussen, Österrike och Ryssland om den militära makten i Centraleuropa. Storbritannien vann kolonialstriderna medan oroligheterna fortsatte i Centraleuropa.

Systema Naturae cover, via Wikimedia CommonsTre filosofer kom att påverka ländernas styrelsesätt. Den franske författaren och filosofen Montesquieu genom sitt livsverk Om lagarnas anda 1748 med en teori om maktfördelningen mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Den franske författaren Voltaire propagerade däremot för den upplyste despoten, som skulle se till folkets goda, eftersom folket var för obildat för att förstå sitt eget bästa.

Tillbaka till början

Slutligen den schweizisk-franske författaren och filosofen Jean-Jaques Rousseau som med Om samhällsfördraget 1762 visade hur staten bäst borde organiseras. Enligt honom var folkets majoritetsbeslut det bästa för alla, eftersom majoriteten inte kunde ha fel. En annan av hans böcker Emile, eller om uppfostran 1762 om barnets rätt att utvecklas i enlighet med sin egen natur, fick stor betydelse.

Carl von Linné var Sveriges största bidrag till naturvetenskapen. Han klassificerade växter och djur. Hans Systema naturae, Genera plantarum och Fundamenta botanica gavs ut i Nederländerna 1735–37.

Den brittiske filosofen och nationalekonomen Adam Smith förde fram sina idéer om ekonomisk liberalism och skrev The Theory of Moral Sentiments 1759.

En filosof som haft mycket stort inflytande var Immanuel Kant bl a genom sin Kritik av det rena förnuftet 1781.

Revolutionens epok

1700-talet var en revolutionens epok med tanke på den industriella revolutionen, den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen.

Den industriella revolutionen under slutet av 1700-talet startade i Storbritannien och pågick under olika lång tid i olika länder. Den amerikanska revolutionen eller nordamerikanska frihetskriget ägde rum 1775-1783 och den franska revolutionen 1789–99, då kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades. Alla tre revolutionerna påverkade västvärlden både politiskt, ekonomiskt och socialt.

Tillbaka till början

Kultur - 1700-talet - musik, litteratur 

Den största barockkompositören var Johann Sebastian Bach, 1685 - 1750, som levde i en övergångstid mellan en äldre, traditionstyngd epok och den nya upplysningstiden. Antonio Vivaldis verk räknas till senbarockens främsta till exempel De fyra årstiderna 1725. 

Wolfgang Amadeus Mozart mit Schwester Maria Anna und Vater Leopold, an der Wand ein Portrait der verstorbenen Mutter, Anna Maria, via Wikimedia CommonsWienklassisismen var namnet på musikstilen under andra hälften av 1700-talet och en bit in på 1800-talet med Joseph Haydn, 1732–1809, och Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–91, i spetsen. Musiken visade prov på formell säkerhet och balans, men också uppfinningsrikedom och fantasi.

Ludwig van Beethoven, 1770-1827, kom att representera både klassicismen och romantiken. Hans musik visade alltmer kraft och intensitet och han blev också så småningom nästan en prototyp för romantikens konstnär.

Daniel Defoe skrev Robinson Crusoe 1719 och Jonathan Swift Gullivers resor 1726.Inom litteraturen förebådade Goethe romantiken 1774 när han skrev romanen Den unge Werthers lidande.

1700-talet - stilhistoria/stilar

Barocken avlöstes inom stilhistorien av rokokon vid mitten av 1700-talet. En av den franska 1700-talskonstens förgrundsgestalter Antoine Watteau, 1684–1721, fick även stor betydelse för rokokons konsthantverk. Rokokon avlöstes av klassisicmen i slutet av seklet som till exempel den gustavianska stilen i Sverige. Under 1600- och 1700-talen bildades ostinidiska kompanier i många länder för en omfattande import av kinesiskt och japanskt porslin.

 Tillbaka till början

 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: