Innehåll[Visa]

Samhälle - 1600-talet - absolutism, empirism

Den så kallade absolutismen omfattade 1600-talet, men varade längre i en del länder. Kungarna skaffade absolut makt genom att driva in skatter och genom att kontrollera krigsmakten. Andra samhällsgrupper försökte på olika sätt få inflytande. Furstemakten skapade en egen kultur, hovkulturen. Barocken uppstod vid hoven i Italen och utvecklades till pompös och praktfull stil inom arkitektur, skulptur och övrig konst; allt för att förhärliga det kungliga enväldet.

Under 1600-talet grundlades den moderna naturforskningen. Verkliga kunskaper kunde man vinna först efter  undersökningar och experiment. Empirismen pekar egentligen framåt, bort från enväldet och fram mot nästa epok, upplysningstiden. Galileo Galilei konstruerade ett teleskop och studerade himlarymden. Han ställdes inför inkvisitionen 1633 då han påstod att solen och inte jorden var universums medelpunkt. Isaac Newton beskrev i boken Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 1687 de lagar som reglerade all rörelse på jorden och i rymden och formulerade den allmänna gravitationslagen.

Den engelske filosofen John Locke, 1632-1704, framförde tanken att medvetandet och själen vid födelsen är som ett oskrivet blad, en tabula rasa, som sedan bara kan fyllas genom erfarenhet. Den franske filosofen och matematikern René Descartes, 1596–1650, blev känd för strofen 'jag tänker, alltså existerar jag', som han ansåg vara filosofins första princip. 

Kultur - 1600-talet 

Tillbaka till början

Ludvig XIV:s, 1638 - 1715, Frankrike var förebilden och var också en guldålder för det franska dramat med Corneille, Racine och Molière. Miguel de Cervantes skrev Don Quijote 1605 och dog samma dag som William Shakespeare, nämligen den 23 april 1616.

I Sverige skrev Georg Stiernhielm, "den svenska skaldekonstens fader" både poesi, matematik och naturkunskap med flera områden. Poeten Lars Wiwallius skrev dikten Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och kalla Wååhr på 1640-talet.

Rembrandt van Rijn 199, via Wikimedia CommonsMåleriets guldålder representerades av några av alla tiders främsta målare, flamländaren Rubens, 1577 - 1640, och lite senare av de nederländska målarna Rembrandt, 1606 -69, och Jan Vermeer, 1632-1675, samt spanjoren Diego Velàzquez, 1599-1660. På bilden ett självporträtt av Rembrandt 1630. 

Den engelske tonsättaren Henry Purcell, 1659-95, komponerade musik i barockens anda. Georg Friedrich Händel, 1685-1759, blev en företrädare för den italienska barocken inom operan och instrumentalmusiken. De stora mästarna inom barockmusiken, Bach och Händel, var verksamma i början på 1700-talet.

1600-talet - stilhistoria/stilar

Tillbaka till början

Inom stilhistorien förblev barocken den förhärskande stilen under hela århundradet. Under 1600- och 1700-talen bildades ostinidiska kompanier i många länder för att importera kinesiskt och japanskt porslin. När kaolinleran blev känd i Europa tillkom den holländska fajansindustrin, som påverkade fajanstillverkningen i hela Europa. I slutet av 1600-talet började Sèvresfabriken i Frankrike tillverka sitt berömda porslin.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: