Innehåll[Visa]

Samhälle - 1500-talet - nya tiden

Renässans - reformation. Tiden efter 1500-talet har sedan 1700-talet ofta kallats nya tiden. Man föreställde sig att renässansen innebar slutet på en mörk medeltid och en pånyttfödelse av antika ideal. Annat som pekade mot en nyare tid var upptäckten av Amerika och sjövägen till Indien kring 1500, reformationens början och framväxten av auktoritära stater i Europa. Elisabet I regerade i England 1558 - 1603.

Man kan också se  renässansen som en tidsepok inte bara en stil, dvs 1400- och 1500-talen, som en övergångsperiod mellan medeltid och nyare tid. Ibland hör man också uttrycket tidigmodern tid för tiden mellan år 1500 och franska revolutionen 1789. Det är en direkt översättning från engelskans Early Modern Time.

1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser, där han hävdade att bibeln var överordnad påven. Luther bannlystes därför och förklarades fredlös. I Wittenberg genomfördes en reformation enligt Luthers principer.

Gustav Vasa, via Wikipedia CommonsI Sverige genomfördes reformationen av Gustav Vasa inte minst av ekonomiska och politiska skäl. Laurentius Petri blev den förste evangeliske ärkebiskopen 1531, men processen gick ganska långsamt. Först vid Uppsala möte 1593 anslöt sig den svenska kyrkan definitivt till lutherdomen.

Kultur och vetenskap 

Tillbaka till början

Den italienske historikern och filosofen Machiavielli kom att få stor betydelse genom sitt verk Fursten 1532. För att upprätthålla sin makt och en stabil stat måste en furste kunna utföra handlingar som annars skulle anses vara omoraliska till exempel lögn, mord och svek. Machiavelli ville ha till en italiensk enad stat under en stark furste, men han menade också att fursten var beroende av stöd från medborgarna.

Albrecht Dürer, 1471-1520, tecknade och målade naturmotiv med naturvetenskaplig exakthet. Den tyske konstnären Holbein d y, 1497-1543, hamnade under senare delen av sitt liv som hovmålare hos Henrik VIII i England.

Tre italienska konstnärer kom att påverka konsten för all framtid. Universalgeniet Leonardo da Vinci, 1452-1519, gjorde naturvetenskapliga studier som resulterade i tusentals bevarade teckningar. Alldeles i början av 1500-talet målade han Mona Lisa. Från slutet av 1400-talet arbetade han på en traktat om måleriet, som han menade var överlägset som medel att utforska världen.

Michelangelo-pieta, via Wikimedia CommonsMichelangelo, 1475-1564, anknöt till antika förebilder. Ett av hans mest berömda verk är Pietà 1498 i Peterskyrkan i Rom.

Rafael, 1483-1520, blev högrenässansens portalfigur. Han hyllade antiken och hans madonnor blev stilbildande inom konsten.
 
Den polske astronomen Copernicus skrev Om planeterna 1543 och lanserade den heliocentriska världsbilden, dvs att det är solen och inte jorden som är världens medelpunkt. Det tog lång tid, långt in på 1700-talet, innan den nya världsbilden anammades fullt ut. 

Den franske författaren Francois Rabelais, 1494-1553,  skrev böcker om jättarna Gargantua och Pantagruel.  Hans prosa var lekfull och respektlös med grovkorniga skämt, som blev en parodi på religiös fanatism mm.

1500-talet - stilhistoria/stilar

Renässansen inom stilhistorien har sitt ursprung i Italien så tidigt som på 1300-talet, men den räknas från början av 1400-talet med höjdpunkten i början av 1500-talet. Andra länder låg efter. I Sverige räknas renässanstiden som andra hälften av 1500-talet.

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: