Innehåll[Visa]

valborg_eld_rhVarför firar vi Valborg?

Valborgsmässan (1 maj) betecknade sommarens inträde. Under medeltiden hölls valborgsmässorådstuga i städerna. I vissa städer uppfördes ett spel om kampen mellan sommar och vinter. På landsbygden har det ända in på 1900-talet varit vanligt att hålla bystämma 1 maj. Vid bystämman synade man gärdesgårdarna och bestämde hur djuren skulle beta. Man avslutade med ett ordentligt kalas. Det finns en gammal sed att äta ägg - den seden är äldre än seden att äta ägg till påsk!

Tillbaka till början

Årseldar och valborgsmässoeldar

Eldar, sk årseldar har tänts vid påsk, valborgsmässoafton, Kristi Himmelsfärdsdag och vid midsommar. De har varierat efter boskapsskötseln och åkerbruket i olika delar av landet. Man ville skydda kreaturen mot rovdjur och onda makter.

Valborgsmässofirandet började ofta på kvällen sista april. Då tändes valborgsmässoeldar (majeldar) i de östra delarna av landet och man sjöng majvisor i södra Sverige. Man tände eldarna uppe på berg och höjder. Man förde oväsen runt eldarna - sköt, slog på trummor, skramlade med grytlock och skrek. Avsikten var att skrämma bort vargarna innan djuren skulle ut på bete för sommaren. I början av 1700-talet förekom valborgsmässoeldar endast i Uppland - sedan har de erövrat större delen av landet.

Tillbaka till början

Majsångare och majgreve

I Sydsverige var det vanligt att bära maj i by eller sjunga maj. Ungdomar/majsångare drog från gård till gård och sjöng majvisan och satte en grön kvist på husen. Som tack fick de mat och dryck till sitt gille/fest. Den vanligaste majvisan löd:

God afton, om ni hemma är:
Maj är välkommen.
Förlåt oss, om vi väcka er.
Sommaren är ljuvlig för ungdomen

Under medeltiden och i början av nya tiden brukade man i städerna utse en majgreve, som blev en symbol för sommaren och sommarens intåg i staden.

1 maj - Första maj

1890 blev 1 maj arbetarrörelsens speciella högtidsdag och 1939 blev den helgdag.

Tillbaka till början

© Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2010

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre