Innehåll[Visa]


kvinnodagen_rh

Varför firar vi Internationella kvinnodagen 8 mars?

Tyskan Clara Zetkin tog initiativ vid den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910, som beslutade att instifta en dag som stöd framför allt för kvinnlig rösträtt. I Sverige började man fira dagen 1912. Datumet varierade från år till år. När arbetarrörelsen splittrades fortsatte den kommunistiska grenen att fira kvinnodagen och bestämde 1921 datumet till den 8 mars. I länder med fascistiska och nazistiska regimer förbjöds den "röda" dagen.

1969 firades 8 mars av nyfeminister vid University of California i Berkeley. Efter det togs idén upp på olika håll i USA och Europa. Det första mötet i Sverige ordnades 1972 av Grupp 8 och Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

Efter det att FN 1977 rekommenderade ett allmänt firande av den internationella kvinnodagen, började även opolitiska kvinnoorganisationer delta i firandet.

Tillbaka till början

© Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2010

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre