Innehåll[Visa]

ljus_rhVarför firar vi Allhelgona? 


Kyrkoårets (ursprungligen den romersk-katolska kyrkans) Alla helgons dag har firats sedan 700-talet till minne av helgonen, speciellt de som inte hade egna högtidsdagar - från början firade man dem den 1 november. Den 2 november firade man alla själars dag.

Under medeltiden då Sverige var katolskt ordnade man allhelgonagillen runt om i landet och man fortsatte att fira allhelgonadagen även efter reformationen på 1500-talet, trots att helgondyrkan inte gick ihop med den nya lutherska läran. Allhelgonadagen ansågs vara vinterns första dag och sammanföll på det sättet med gammalt firande som ingår i en mycket gammal dödskult, själskult och helgonkult i samband med vinterns intåg.

Slutligen försvann även allhelgonadagen som helgdag i almanacksreformen 1772 och man ändrade själva dagen till den första söndagen i november. Däremot var det lättare att avskaffa alla själars dag, den 2 november.

Tillbaka till början

Första lördagen i november

1953 blev Alla helgons dag åter helgdag och flyttades till lördagen som infaller mellan 31 oktober och 6 november, dvs den första lördagen i november. Då blev också seden med ljusen på gravarna vanlig, en sed från de katolska länderna kring Medelhavet.. Man tänder ljusen på kyrkogårdarna till anhörigas minne.

Den gamla allhelgonadagen ligger kvar den 1 november utan helgdagsstatus.

Alla helgons dag firas alltså den första lördagen i november - tidigare den 1 november. Dagen efter, den 2 november, firade man under den katolska tiden alla själars dag för döda familjemedlemmar och kvällen före, den 31 oktober, var det allhelgona afton (All Hallows Even=Halloween). Den senare seden med Halloween har kommit till Sverige på 1990-talet.

Tillbaka till början

Alla helgons dag och Halloween

Allhelgonarenässansen i Sverige är alltså en katolsk sed som återvänt i en ny form – nu högtidlighåller vi våra döda på den dag då man tidigare ägnade våra helgon och inte som förr på alla själars dag. Och att vi anammat den anglosaxiska seden med Halloween.

Firandet av alla helgons dag i Sverige är stillsamt och allvarligt och det uppsluppna, ytliga och mer kommersiella amerikanska Halloweenfirandet har kritiserats. Man har också varit rädd att Halloween skall konkurrera ut allhelgonafirandet. Men i stället har det visat sig att seden att tända ljus på gravarna på alla helgons dag har ökat samtidigt som Halloween-firandet blivit vanligare i Sverige.

Tillbaka till början

© Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2010

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: