valborg_eld_rhVarför firar vi Valborg?

Valborgsmässan (1 maj) betecknade sommarens inträde. Under medeltiden hölls valborgsmässorådstuga i städerna. I vissa städer uppfördes ett spel om kampen mellan sommar och vinter. På landsbygden har det ända in på 1900-talet varit vanligt att hålla bystämma 1 maj. Vid bystämman synade man gärdesgårdarna och bestämde hur djuren skulle beta. Man avslutade med ett ordentligt kalas. Det finns en gammal sed att äta ägg - den seden är äldre än seden att äta ägg till påsk!

Tillbaka till början

Årseldar och valborgsmässoeldar

Eldar, sk årseldar har tänts vid påsk, valborgsmässoafton, Kristi Himmelsfärdsdag och vid midsommar. De har varierat efter boskapsskötseln och åkerbruket i olika delar av landet. Man ville skydda kreaturen mot rovdjur och onda makter.

morsdag_affisch_rh

Varför firar vi Mors dag?

Mors Dag firas sista söndagen i maj. I Sverige har vi firat Mors Dag sedan 1919 på initiativ av Cecilia Bååth-Holmberg, efter amerikanskt mönster. Vi firar Mors dag lite senare i maj förmodligen för att våren då säkert har nått oss. Dagen har också varit en av våra främsta gravsmyckningsdagar. När man började fira Mors Dag här i Sverige trycktes Mors Dagskort med vackra bilder, glitter och verser till Mor.

Tillbaka till början

flagga_rh

Varför firar vi Nationaldagen?

Varför blev det 6 juni?

Sveriges officiella nationaldag sedan 1983 är 6 juni. Före det firade vi Svenska flaggans dag, som instiftades 1916. Från och med 2005 är 6 juni helgdag i Sverige. I stället togs annandag pingst bort som helgdag.

En nationaldag brukar firas till minne av en viktig händelse i landets historia. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges konung och 1809 års författning antogs den 6 juni, liksom 1974 års regeringsform.

När man skulle ta fram ett lämpligt datum för en svensk nationaldag diskuterades 6 juni, midsommarafton, Gustav II Adolfs eller Karl XII:s dödsdag.

Tillbaka till början