Läs om varför vi firar våra högtider - året om.

midsommar_blommor_rhVarför firar vi midsommar?

Midsommardagen, Johannes Döparens dag, är högtidsdag i kyrkoåret den 24 juni. Sedan 1952 är är den förlagd till lördagen efter sommarsolståndet. Den ägnas minnet av Johannes födelse sex månader före Jesu födelse. Johannes Döparens dag har firats sedan 400-talet.

Att fira sommarens ankomst och solen är en förkristen tradition. Den äldsta sedvänjan vid midsommar som vi känner till är midsommarelden. Den har numera trängts undan av andra traditioner.
Tillbaka till början 

Om majstång/midsommarstång

Majstång/midsommarstång finns belagd i Sverige sedan 1600-talet. Den kom hit från kontinenten och var mest vanlig i södra Sverige. Den kunde se ut på olika sätt. En del bestod av en rak spira, medan andra hade en eller flera tvärarmar. Man prydde inte bara majstången med löv och blommor. Vid husens ingångar satte man björkar eller lövbågar och inomhus pyntade man med blommor och blad.

ukraftbVarför äter vi kräftor och surströmming?

 

Man vet att det åts kräftor vid danska hovet i början av 1500-talet. I Tyskland hade man ätit flodkräftor mycket tidigare, för här uppe i norr fanns en gammal skeptisk inställning till skaldjur över huvud taget.

 

halloween_almoktober_rh

Varför firar vi Halloween?

Tillbaka till början

All hallows even och Samhain

Halloween betyder All hallows even alltså Alla helgons afton och är i engelskspråkiga länder namnet på allhelgonaafton 31 oktober. Halloweens ursprung går tillbaka till den gamla förkristna keltiska nyårsfesten Samhain, som firades 31 oktober. Man firade att sommaren var slut och vintern började. Under Samhain trodde man att de döda återvände till jorden. Man tände eldar för att vägleda dem och för att skrämma bort häxor och andra väsen, som ansågs vara särskilt aktiva den här natten.

Samhain markerade inte bara övergången till vintern utan det var också en religiös fest med ceremonier ledda av de keltiska prästerna, druiderna. Man spådde också om vad som skulle hända under kommande år. När kristendomen infördes och den katolska kyrkan växte sig stark försökte man kristna helgen och minska de keltiska traditionerna. Man lyckades inte utplåna det hedniska firandet och Halloween fortlevde med en blandning av hedniskt och kristet.

ljus_rhVarför firar vi Allhelgona? 


Kyrkoårets (ursprungligen den romersk-katolska kyrkans) Alla helgons dag har firats sedan 700-talet till minne av helgonen, speciellt de som inte hade egna högtidsdagar - från början firade man dem den 1 november. Den 2 november firade man alla själars dag.

Under medeltiden då Sverige var katolskt ordnade man allhelgonagillen runt om i landet och man fortsatte att fira allhelgonadagen även efter reformationen på 1500-talet, trots att helgondyrkan inte gick ihop med den nya lutherska läran. Allhelgonadagen ansågs vara vinterns första dag och sammanföll på det sättet med gammalt firande som ingår i en mycket gammal dödskult, själskult och helgonkult i samband med vinterns intåg.

Slutligen försvann även allhelgonadagen som helgdag i almanacksreformen 1772 och man ändrade själva dagen till den första söndagen i november. Däremot var det lättare att avskaffa alla själars dag, den 2 november.

Tillbaka till början