Innehåll[Visa]

angel_rh

Allt om änglar

Från en tidigare samlarutställning i Drängahuset.

Änglarnas anknytning till julen är att ärkeängeln Gabriel bl a förebådade Jesu födelse.

Ordet ängel kommer av det grekiska ordet angelos, som betyder budbärare. Enligt judisk och kristen tradition är en ängel ett andeväsen i Guds tjänst. Änglar förekommer också i islam, schamanism, taoism, buddism och hinduism.

I Gamla Testamentet är änglarnas viktigaste uppgift att vara Guds rådsförsamling men också att hjälpa och skydda människorna. Änglarna hade tidigt karaktären av kosmiska väsen som vaktar över elementen. De tilldelades ibland rollen som himmelska portvakter och som hindrar människan att nå kontakt med Gud. Gränsen mellan änglar och dess motsats demoner kan därför bli flytande. Även onda änglar förekommer i Nya Testamentet. I den tidiga kyrkan uppfattade man djävulen som en fallen ängel - Lucifer.

Tillbaka till början

Skyddsängel

I Dödahavsrullarna heter det att varje människa har en god och en ond ängel, som vill leda dem in på livets respektive dödens väg. Mycket tidigt möter man tron att varje människa har en egen skyddsängel till exempel i Matteus 18:10.

Det har varit en allmän kristen tro att man vid döden följs till himlen av en skara änglar. Uppfattningen att människan själv blir en ängel efter döden, har också funnits.

Änglarnas kläder

Änglarnas kläder bestod i tidig kristen tid av tunika och mantel och under tidig medeltid av den bysantinska hovdräkten. Italiensk renässans utformade kvinnliga änglar, som sedan kom att dominera barocken. Renässansens nakna barnänglar, putti, går tillbaka på antika eroter.

Tillbaka till början

Änglar inom konsten

I kyrklig konst framställdes änglarna från början som ynglingar utan vingar. Senare avbildades de som könlösa varelser med vingar och ofta med nimbus - strålglans. Den antika bilden av segergudinnan Nike var en förlaga.

vaffeldagen_rafael_rhKonstnären Rafaels målning av den Sixtinska madonnan. Änglarna i Rafaels målning har blivit kända som bokmärken. De har tolkats olika och ibland kallas de "tandvärksänglar" (se ovan) för att det ser ut som om de har tandvärk. ”Vänster-ängel” är en annan benämning som syftar på ängeln som tittar upp till vänster mot madonnan.

anglar_simberg_rhDen finländske konstnären Hugo Simberg (1873–1917) målade realistiska människoskildringar, men framför allt symboliska motiv. Han målade ”Sårad ängel”, som hänger i Konstmuseet Ateneum i Helsingfors.

anglar_artelius_rhHelge Artelius var konstnär (1895 – 1989). Han var också illustratör i tidskrifter, jultidningar och böcker. Han sålde sin första teckning till Strix 1910 och var aktiv i åtta decennier. Hans motiv finns på bonader, bokmärken, kort och bilder. Han känns igen bl a på färgvalet.

Tillbaka till början

Änglarnas indelning

Änglarna delades in i olika hierarkier. Till översta hierarkin hör Seraferna, Keruberna och Tronerna.

Seraferna med sex vingar lever närmast Gud. Med två vingar skyddar de sina ögon för att inte bländas av Guds ljus, med två vingar skyddar de sina fötter och med två vingar flyger de. De representerar det rena ljuset och sjunger oavbrutet sin lovsång.

Keruberna är kanaler för Guds vishet – sanningen. Hos Hesiekel beskrivs keruberna lika människor men med fyra ansikten och fyra vingar. Numera använder vi mest ordet keruber för små barnänglar. Tronerna består av andlig eld och vilja.

Mellersta hierarkin består av Herradömen, Krafter och Makter. Herradömen sköter välsignelser och mirakler samt leder stjärnornas och planeternas lopp. Krafterna och Makterna står vakt vid Himlastegen.

Nedersta hierarkin består av Furstendömen, Ärkeänglar och vanliga änglar. Furstendömen är folkens och kungarikenas skyddsänglar. Enligt Uppenbarelseboken finns det sju ärkeänglar, ibland räknas de bara som fyra. Ärkeänglarna sägs ha ca 300 år var att råda över. I vår tid är det ärkeängeln Mikael som råder.

Tillbaka till början

Ärkeänglar
arkeangel_gabriel_rh

Gabriel , den främste av ärkeänglarna i judisk och kristen tradition och även inom islam. Han är Sanningens, Bebådelsens och Uppståndelsens ängel. Han förebådar både Johannes Döparens och Jesu födelse. I den kristna konsten förekommer han främst i framställningar av jungfru Marias bebådelse. I kristen konst avbildas han med en lilja, som står för nåd och hans element är elden.

arkeangel_mikael_rhMikael – ljusets ängel. Han och Gabriel kallas för Uppenbarelsens änglar. Mikael är de dödas beskyddare och han för själarna till Gud efter döden. Han antecknar alla våra debet- och kreditposter i Livets bok och han väger människornas själar på sin våg vid domen. Enligt judisk tro är Mikael Israels särskilda beskyddare. Han avbildas ofta som en krigare med lans eller med en våg. Mikaelidagen, Mickelsmässa, firas den 29 september och är en av det gamla bondeårets största märkesdagar. Då utgick andfriden, då man t ex inte fick lagsöka någon. Dagen var flyttningsdag för anställda. Eftersom man då hade frivecka var marknader vanliga just denna vecka.

arkeangel_rafael_rhRafael är läkekonstens ängel. Namnet Rafael betyder ”Gud helar”. Han är härskare över kunskaperna och dygderna. Han avbildas med en fisk och en pilgrimsstav, som symboliserar beskydd.

arkeangel_uriel_rhUriel är solens ängel. Han råder över oväder och terror och det är han som är änglahärens anförare. Han är dödsrikets portväktare. Uriel avbildas stående vid Kristi tomma grav. Hans symbol är boken, som står för visdom.

Övriga ärkeänglar:
Suriel lagmannen. Namnet betyder ”Guds order”
Raguel övervakar änglarnas uppförande
Fanuel är botens och hoppets ängel
Raziel är mysteriernas ängel
Seraquel och Haniel nämns också i Henoks bok.

Tillbaka till början

Emanuel Swedenborg och änglar

Emanuel Swedenborg (1688 – 1772), naturvetenskapsman, bibeltolkare och teosof. Swedenborg är en av de mest kända svenska författarna utomlands. Han gick igenom en djup religiös kris 1743–44 som återges i den postumt utgivna Drömboken 1859. Krisen klingade ut i en gudomlig uppenbarelse på våren 1745, genom vilken han fann sig kallad att uttolka Bibelns andliga innebörd. Han påbörjade nu sina exegetiska studier med andar och änglar som handledare.

Tillbaka till början

Några uttryck om/med änglar:

Änglamakerska - ett vackert namn på en skrämmande kvinna. Förr var det en stor skam att föda barn utan att vara gift och sin desperation lämnade ensamstående mödrar i hemlighet sitt barn till s k ”änglamakerskor”. De försummade barnen och gav dem otillräckligt med mat så att de så småningom dog. Syftet var att göra en ”ängel” av barnet och ingen skulle få veta vem som var modern.

”Man skall sopa golvet på kvällarna ty änglarna komma och dansa på natten.”
”Om det ryker in, säger man att det är änglar som sitter på taket och värmer sig.” Ibland hör man "en ängel gå genom rummet", så tyst kan det bli.

Tillbaka till början

Änglar i dag i film och musik mm
skyddsangel_rh

Under 1800-talet blev änglarna sentimentaliserade och så småningom har de bara blivit dekorativa figurer – till jul eller som vackra dockor. De är helt tagna ur sitt religiösa sammanhang och lever sitt eget liv i människors föreställningsvärld. Barn förknippar dem ofta med älvor, tomtar och troll. Och det finns otaliga bilder av skyddsänglar som vaktar små barn.

Inom poesi och konst liksom inom musiken har ängeln, särskilt i USA, blivit en symbol för längtan efter trygghet och underverk. Och änglar är flitigt utnyttjade inom reklamen. Inom filmen har änglar använts alltsedan stumfilmer som Griffiths Intolerance 1916. Vid kontakten med jordelivet har de senare oftast lagt av sig sina vingar och förekommit i komedier som Min ande på villovägar 1941 – nyinspelad av Warren Beatty som Himlen kan vänta 1978 – och Frank Capras Livet är underbart 1947. En mer dramatisk gestaltning av änglar finns i Hans Alfredsons Den enfaldige mördaren 1982 och Wim Wenders' film Himmel över Berlin 1987 handlar om två änglar som traskar omkring på Berlins gator. Den följdes upp av Fjärran, så nära! 1993.

angels_iin_america2003 regisserade Mike Nichols Angels in America, en prisbelönad tv-serie i 6 delar. Den handlade om två aidssjuka män. Den ene får besök av en ängel som insisterar på att han är en profet. Ängeln spelades av Emma Thompson. Angels in America sätts nu (2011) upp på många teaterscener runt om i världen.

Varför kallas IFK Göteborg för Änglarna?  När IFK Göteborg klarade sig kvar i allsvenskan ville man fira. Man bad tecknaren på tidningen Ny Tid att göra en karikatyr på laget för att ge till spelarna. Han ritade några änglar, som svävade över spelarnas huvuden. Teckningen blev så lyckad att begreppet ”Änglarna” spred sig i folkmun.

Det thailändska namnet för Bangkok, Krung Thep, betyder änglarnas stad. Liksom Los Angeles i USA, som egentligen heter El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Angeles de la Porciuncula vilket betyder Vår frus drottning över änglarna från Porciunculas stad.

Och Eva Dahlgren skrev Ängeln i rummet, som fick en Grammis för Årets bästa låt 1989:
Det bor en ängel i mitt rum
Hon har sitt bo ovanför mitt huvud
Hon gör mig lugn
Och hon viskar till mej
Allt det jag säger dej...

Och när snön börjar falla, kan vi gå ut och göra en ängel i snön...

Tillbaka till början

©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2011

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: