Innehåll[Visa]

 

Ikea_omslag © Inter IKEA Systems B.V.

Text © Eva Atle Bjarnestam.
Bilder © Inter IKEA Systems B.V. 

 

ikea_rotter © Inter IKEA Systems B.V.


IKEA:s bakgrund 

Idé- och stilmässig bakgrund och inspiratörer

"--- 
Under 1800-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder och bostadsstandarden hörde till den lägsta i Europa.

Fattigdomen var svårbekämpad och så sent som 1945 var det fortfarande så illa ställt att det bara fanns 13 sängar på 137 hushåll, majoriteten av befolkningen sov på madrasser på golvet. Under 1930-talet påbörjade regeringen en aktiv socialpolitik för att avhjälpa fattigdomen och bostadsbristen – en politik som blev början till ”det goda folkhemmet” där boendet och hemmen  ägnades stor uppmärksamhet. Det var också under denna tid som modernismen/funktionalismen slog igenom och fick sitt svenska uttryck som blev grunden och förebilden för IKEA:s formgivning. ---

När man går tillbaka i stilhistorien sägs det ofta att de svenska stilarna, som alltid haft utländska förebilder, har påverkats just av fattigdomen och på så sätt fått ett enklare och renare snitt. Man kan gå tillbaka till 1700-talets svenska rokoko och gustavianska stil med sina enkla men eleganta och proportionerliga möbler, stilar IKEA också direkt anslöt till när man tillsammans med Riksantikvarieämbetet tog fram en 1700-talskollektion på 1990-talet.
--- "

Ellen Key och Sundborn

Tillbaka till början

" ---
Författaren, pedagogen och samhällsdebattören Ellen Keys påverkan märks tydligt i IKEA:s idé om att skapa ett bättre vardagsliv för de många människorna. --- "

rotter1 © Inter IKEA Systems B.V. " ---
Den heminredning och den livsstil som Karin och Carl Larsson konstnärligt skapade och avbildade i Lilla Hyttnäs i Sundborn går som en röd tråd genom svensk stil- och inredningshistoria, även i IKEA:s varuhus- och katalogmiljöer.
--- "

Swedish Modern

Tillbaka till början

" --- 

Stockholmsutställningen 1930 blev en stor manifestation av de nya funktionalistiska idéerna och ledde till en het debatt mellan ”tradis” och ”funkis” där de så kallade traditionalisterna framhävde hantverket och kritiserade den i sitt tycke utarmande industriproduktionen.

Den svenska modernismen/funktionalismen kom att kallas Swedish Modern. Inför världsutställningen i New York 1939 beskrevs den i USA och Storbritannien som den nya stora inredningsstilen, men i utställningskatalogen poängterar man att det egentligen inte är en stil utan en rörelse eftersom det låg politiska och sociala idéer bakom.  Utmärkande var hög kvalitet på vardagsvaror, som skulle vara åtkomliga för alla genom att använda modern teknik, naturliga former och ”ärlig”  materialhantering. De skulle också vara estetiskt tilltalande tack vare ett nära samarbete mellan konstnärer och tillverkare.

Det är inte svårt att läsa in förebilden till IKEA:s affärsidé ”att skapa ett bättre vardagsliv för de många människorna” genom att erbjuda ”form och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt får råd att köpa dem”. IKEA har förvaltat arvet både efter funktionalisterna och traditionalisterna.
--- "

Svenskt tenn

rotter2 © Inter IKEA Systems B.V. Tillbaka till början

" ---
En annan inspiratör av betydelse var inredningsarkitekten och formgivaren Estrid Ericson som var legendarisk för sitt sätt att inreda och duka. Hon grundade företaget Svenskt Tenn på 1920-talet, som så småningom blev en exklusiv affär på Strandvägen i Stockholm med allt inom heminredning. --- "

Lena Larsson

Tillbaka till början

" ---
Den största inspirationskällan av alla för IKEA genom åren var kanske ändå inredningsarkitekten och journalisten Lena Larsson som delvis därför 1995 tilldelades The ikea Awards. Lena Larsson arbetade med bostadsundersökningar och bocirklar för Svenska Slöjdföreningen under 1940-talet. Hon fortsatte sitt pedagogiska arbete på NK-Bo, där hon introducerade nya möbelformgivare och nya ungdomliga möbler.
--- "

EPA

Tillbaka till början

" ---
När ikea grundades fanns redan flera olika varuhuskedjor, en av dem var EPA, Enhetsprisaktiebolaget. Genom EPA-varuhusen fördes funktionalismen och modernismen ut till folket med husgeråd, möbler och småsaker – allt under ett tak --- EPA mötte från början ett kompakt motstånd från övrig detaljhandel och det är lätt att dra paralleller med ikea: de låga priserna, motståndet, invigningskaoset, skyltningen, exponeringen av varorna i varuhuset, den moderna stilen och ungdomligheten.
--- "

" ---
På landet och även för många stadsbor hade postorderkatalogen varit den kanske viktigaste inkörsporten till konsumtionssamhället i början på 1900-talet. Handeln per postorder hade börjat i slutet av 1800-talet, men storhetstiden kom under 1900-talets fyra första decennier. IKEA startade som ett postorderföretag, men 1952 såldes kortvarulagret ut, det vill säga alla småsaker som hört postorderförsäljningen till, och man övergick till möbler och husgeråd. Men man övergav inte katalogen, som än idag är en viktig del av konceptet. Väl förankrade i tanken bakom folkhemmet och det svenska  välfärdssamhället som nu började ta form, började man så möblera Sverige. 
--- "

Bildtexter ovan:
I den här bilden kan man i färger och stämning avläsa inspiration från Karin och Carl Larssons Sundborn och från Carl Larssons akvarell Lisbeth läser (1904) och liknande akvareller. (Katalog 1996)

Stockholmsserien från 1980- och 1990-talen hade tydliga drag både av Carl Malmsten och Josef Frank och man anknöt till svensk tradition i den utförliga presentationsbroschyren Vackrare vardag.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: