Innehåll[Visa]

 

Ikea_omslag © Inter IKEA Systems B.V.

Text © Eva Atle Bjarnestam.
B
ilder © Inter IKEA Systems B.V.  
Läs recensioner av boken 

 

ikeasortiment © Inter IKEA Systems B.V.
Sortimentet - IKEA:s identitet

"--- 
Enligt En Möbelhandlares testamente --- är sortimentet IKEA:s identitet och utgör själva affärsidén. I testamentet beskrivs sortimentets omfattning, profil, funktion och det låga priset betonas.
--- "

" ---
IKEA:s totala sortiment omfattar cirka 9 500 produkter. Varuhusens yta bestämmer storleken på sortimentet. Sortimentet är en  mix av långlivade och kortlivade produkter och varje år byts mellan 20 och 25 procent av produkterna ut. Sortimentet är uppdelat i affärsområden efter hemmets olika funktioner och behov. Områdena kan variera i antal och förändras efter hand. Affärsområdena är indelade i sortimentsområden som i sin tur delas in i produktområden, produkter/artiklar och slutligen artikelnummer.
--- "

IKEA:s stilmässiga bredd med fyra dimensioner

Tillbaka till början

" --- 

Alla beslut om sortimentet tas av IoS, IKEA of Sweden, i Älmhult. Designfunktionen på IoS är en specialist- och supportfunktion till affärsområdena, med uppgift att säkerställa IKEA:s sortiment på kort och lång sikt. ---

Tidigt i arbetet med att ta fram ett sortiment började IKEA besöka vanliga hem för att se hur människor möblerar och löser sina boendeproblem. På så sätt kan man bilda sig en uppfattning om vilka problem man inte lyckats lösa. Genom hembesök har man också fått större kännedom om de lokala marknaderna, till exempel upptäckte man att de ofta stora latinamerikanska familjerna i Kalifornien ville ha större matbord och soffor och de föredrog också helt andra färger ---

Det är främst de tre personalkategorierna inköpare, produktutvecklare och formgivare som är viktiga när man ska ta fram en ny produkt. De ska alla vara insatta i produktionsförhållandena; inköparna ska också säkra tillverkningskapacitet och arbeta långsiktigt med leverantörerna. Genom praktiska erfarenheter från fabriksgolvet ska man gemensamt hitta rätt material och effektiva produktionsmetoder samt sträva efter att använda spillmaterial, minimera material- och energiförbrukning, undvika miljöfarliga ämnen och välja ekologisk uthållig teknologi där det är möjligt.
--- "

" ---
Redan på 1970-talet började man på IKEA att arbeta för samstämmigheten i sortimentet. I slutet av 1980-talet breddades det ”för att bättre möta efterfrågan och konkurrenssituationen i världen”. Resultatet blev en sortimentsmatris för varje produktområde med ett antal stilar på bredden och en pris- och kvalitetsstege på djupet. De ursprungliga stilgrupperna förenklades så småningom till fyra stilar/dimensioner efter en skala från traditionell till modernism.
--- "stilar © Inter IKEA Systems B.V.

Bildtext: " --- (uppifrån och ner): Traditionellt: Ingolf och Lanni (Carina Bengs), Ektorp, Ottava. Internationell modernism: Gilbert (Carina Bengs), Snille (Svante Schöblom), Kramfors (Mia Gammelgaard), Kulla (C. Halskov/H. Dalsgaard). Skandinavisk modernism: Egon (Tomas Jelinek), Nordmyra (Joacim Gustavsson), Lillberg (Nike Karlsson), Leran (Nicolas Cortolezzis). Ungt: Herman (Ola Hermansson), Spika (Maria Vinka/Jon Karlsson), Rörberg (Ulf Quensel), Kvart (K. Hagberg/M. Hagberg).
--- "

 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre