Innehåll[Visa]

 

Ikea_omslag © Inter IKEA Systems B.V.

Text © Eva Atle Bjarnestam. 
Bilder © Inter IKEA Systems B.V.  
Läs recensioner av boken 


ikeakoncept © Inter IKEA Systems B.V.
Koden till IKEA:s innersta

Tillbaka till början

" ---
På 1990-talet dök det upp en kopia av IKEA i USA. Företaget hade kopierat allt från IKEA:s varuhuslayout, produkter och lekrum till flaggstängerna utanför. Allting efterliknades i detalj; till och med katalogen. I början gick det bra för företaget, men framgångarna höll inte i sig. Man hade gjort misstaget att bara kopiera ytan, utan att ta reda på hur delarna hängde ihop. Man hade helt enkelt inte förstått själva ”konceptet”.
---"

koncept © Inter IKEA Systems B.V.

 

IKEA:s koncept

Tillbaka till början

" --- 

Konceptet, som ägs och skyddas av ett särskilt företag, Inter IKEA Systems B.V., består av tre delar: Företagsidén om de många människorna, Genomförandekonceptet och Företagskulturen med människan i centrum. Som grund för konceptet ligger Ingvar Kamprads skrift från 1976, En möbelhandlares testamente, som är IKEA:s filosofi formulerad i nio ”teser” ---  Vid 81 års ålder sammanfattar Ingvar Kamprad sin roll i företaget som ”concept controller”. 
--- "

" ---
Genomförandekonceptet innefattar varuhusen, katalogen och hemsidan. Bandet mellan varuhusen och katalogen är starkt och katalogen är fortfarande det viktigaste verktyget vid marknadsföringen av varuhusen. Förutom att katalogen ger trafik till varuhusen samt bygger och befäster IKEA:s identitet, så ger den tillsammans med hemsidan kunderna möjlighet att förbereda sig hemma inför ett varuhusbesök. ---

Varuhuset, som ska synas på långt håll och vara stort i jämförelse med konkurrenternas, måste alltid leva upp till ”omöjliga IKEA” och varje besökare ska bli uppmuntrad att komma tillbaka. Det har fyra uppgifter: att fungera som en effektiv säljmaskin, inspirera besökarna, fungera som en kvalificerad heminredningsexpert och vara ett ut flyktsmål för hela familjen. För att kvalitetssäkra att varuhusen lever upp till konceptet genomförs årligen en commercial review då man mäter och poängsätter en mängd faktorer, som åter knyter till vad som är obligatoriskt enligt konceptet. --- 

En kund ska helst aldrig lämna varuhuset tomhänt. Kunderna ska förstå att man tillsammans med ikea får ner priserna genom att själv leta reda på varorna, hämta på lagret, köra hem och montera själv. Man tar ofta humorn till hjälp; på 1980-talet med ”Vi säljer möbler, ni skruvar och muttrar”. ---

Genom varuhusens konstruktion lotsas kunden runt, förbi inredda lägenheter och rum, genom möbelavdelningar och satellitavdelningar med olika butiker med utrymmen för exponering, så kallade kompakter, samt podier. På vägen hittar man ständigt välfyllda pallar, säljkorgar och hyllor att plocka ur med tydliga prislappar. Ungefär i mitten ligger restaurangen, som ger energi för fortsatt vandring. ---

 Varuhusets andra uppgift är att inspirera. Genom att presentera produkterna i verkliga interiörer och lägenheter blir de levande och detta är en av de viktigaste delarna i konceptet.
--- "

" ---
Konceptet hämtar näring ur den speciella företagskulturen, IKEA-andan, som bygger på entusiasm, en ständig vilja till förnyelse, kostnadsmedvetenhet, allas vilja att ta ansvar och hjälpa till, ödmjukhet inför uppgiften och enkelheten i sättet att vara. Den är både ett redskap inom organisationen och ett budskap till kunderna.
--- "

 

?

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: