Innehåll[Visa]

 

Ikea_omslag © Inter IKEA Systems B.V.

Text © Eva Atle Bjarnestam. 
Bilder © Inter IKEA Systems B.V.  
Läs recensioner av boken 

1990-talet

IKEA:s 1990-tal

Åter till ursprunget genom kraftsamling och profilering - 

Tillbaka till början

" ---
När Ingvar Kamprad höll ett av sina sedvanliga tal på IKEA i slutet på 1980-talet, var hans förhoppning inför 1990-talet att östblocket skulle erövras och att man nu även i praktiken skulle bli en tillverknings- och produktionsanpassad detaljist. Det senare hade IKEA talat om sedan 1960-talet, men enligt Ingvar Kamprad hade man inte nått ända fram. Han blickade tillbaka på kampanjen Kraft 80, som varit en genomgång av hela den operativa verksamheten och nu, tio år senare, hade ledningen  beslutat om ännu en kraftsamling: Kraft 90. Denna gång handlade det om IKEA:s filosofi och målsättningen var att stimulera alla anställda till samtal om affärsidén och företagskulturen. Denna typ av ”kraftsamlingar” har blivit ett viktigt sätt att kommunicera med medarbetarna som finns spridda över hela världen.
--- "

IKEA i blåsväder

Tillbaka till början

" ---
Men det var också nu som IKEA hamnade i blåsväder. I larmrapporter från Tyskland uppmärksammades att spånplattorna i IKEA:s bokhyllor innehöll formaldehyd och läckte farlig gas. --- Två gånger, 1994 och 1998, blev Ingvar Kamprad själv föremål för medias intresse. På hösten 1994 skrev Expressen om hans kontakter med Nysvenska rörelsen i ungdomen. Världspressen följde efter och IKEA skakades om ordentligt.
--- "  

IKEA:s varma korvar

Tillbaka till början

" ---

IKEA har sitt eget managementspråk. Ett exempel är uttrycket ”varma korvar” som är en strategi i samma anda som de ”tappa-andan-erbjudanden” som nämns i En Möbelhandlares testamente (se sid. 255). Efter noggranna kalkyler började man 1995 att sälja korv med bröd för fem kronor i varuhusen. Succén var omedelbar och så myntades det nya begreppet ”varma korvar”, som kom att gälla även andra erbjudanden.

---"

IKEA:s 1700-talsserie

1700talskollektion © Inter IKEA Systems B.V.

" --- När de gamla möblerna på Medevi brunn höll på att gå förlorade vände sig Riksantikvarieämbetet till IKEA för ekonomiskt stöd till underhållet. På IKEA sökte man just förebilder till möbler i gustaviansk tradition och på så sätt startade ett samarbete som ledde till att en rad noggrant utförda kopior av svenska 1700-talsmöbler togs fram.
--- "

 

PS1995 © Inter IKEA Systems B.V.

 

Första PS-kollektionen

Tillbaka till början

" ---
Den första PS-kollektionen kom 1995. Därefter har det kommit PS-kollektioner med cirka tre års mellanrum. Efter 1980-talets lite vildvuxna stilar och kontinentala utflykter blåste det andra vindar. Engelsmannen Jasper Morrison återupptäckte skandinavisk design och designstrategen Stefan Ytterborn var en av dem som tog upp tråden. På uppdrag av IKEA presenterade han en designkollektion inspirerad av den enkla skandinaviska stilen som kom att återföra IKEA till sina rötter och ge företaget en skarpare designprofil. Hans Brindfors bidrog med namnet PS, som står för post scriptum och kunde tolkas som det senaste, ett tillägg till det ordinarie sortimentet.
--- " 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: