Innehåll[Visa]

 

Ikea_omslag © Inter IKEA Systems B.V.

Text © Eva Atle Bjarnestam.
Bilder © Inter IKEA Systems B.V.
Läs recensioner av boken. 

 

skagen_uppslag  bild © Skagens museumIKEA och kopieringsdebatten

Tillbaka till början 

"--- IKEA anklagas återigen för plagiat”, ”IKEA anklagas för designstöld”, ”Plagiat eller inspiration?” är bara några av rubrikerna i media genom åren. Ofta är anklagelserna svepande och ytliga till sin karaktär och många anser det vara legitimt att kalla IKEA-design för plagiat utan någon egentlig grund att stå på. Tyvärr lyfts sällan debatten till en saklig diskussion om den svåra balansen  mellan ensamrätt och frihet inom immaterialrätten. När det gäller specifika anklagelser om intrång i upphovsrätten har internationellt sett fem fall mot IKEA behandlats rättsligt under två och ett halvt år. Svensk Forms opinionsnämnd har under 2000-talet haft ett par fall uppe där IKEA anklagats för plagiat.
--- "
" ---
Nyligen förlorade också IKEA en långdragen tvist med det amerikanska bolaget Maglite. I början på 1990-talet sålde IKEA en ficklampa som liknade företagets ficklampa Mini-Maglite. Efter tio år stämde Mag Instrument IKEA och tingsrätten ansåg att IKEA gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång och dömde till skadestånd. Hovrätten ändrade 2007 beslutet till IKEA:s fördel och menade att ficklampan hade en standardform utan upphovsrättsligt skydd. Maglite fick prövningstillstånd i Högsta domstolen, där man fann att lampan är tillräckligt självständig och därmed har så kallad verkshöjd. Svensk Forms opinionsnämnd hade också yttrat sig till förmån för Maglite. Eftersom det var första gången som HD tog ställning till upphovsrätt för bruksföremål kommer målet att få stor prejudicerande betydelse. Tidigare har det ansetts vara nästan omöjligt att få rätt mot ett stort företag som IKEA, som å sin sida nu anser sig ha rutiner för att förhindra uppkomsten av en liknande situation.
--- "
ancher_skagen © Skagens museum

Bild © Skagens museum

"---
Tavlan Vallmoblommor på ett bord framför en läsande dam, målades 1905 av Anna Ancher och finns idag på Skagens Museum. Den inspirerade IKEA när man tog fram broschyren ”Vackrare vardag” för den första Stockholmskollektionen ---. När det gäller den kollektionen blev man i stället anklagad för att ha inspirerats för mycket av Josef Frank och Svenskt Tenn.

--- " 
ikea_stockholm © Inter IKEA Systems B.V." ---

IKEA:s inspiration 

Tillbaka till början

Svensk design har sällan varit unik eller nyskapande; de svenska stilarna och formgivarna har haft utländska förebilder och inspirationskällor genom århundradena. Om man blickar tillbaka har några av formgivarna i början av 1900-talet satt starka avtryck under hela seklet. Man kan tydligt spåra senare formgivning till jugendtidens formgivare och arkitekter och till de tidiga modernisterna. Möbler av Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier och Marcel Breuer på 1920-talet fick många efterföljare och i Danmark blev Kaare Klint under samma tid en föregångare med sina möbler. Men inte heller dessa formgivare skapade något helt nytt. Kaare Klint inspirerades till exempel av engelska 1700-talsmöbler, enkla kinesiska möbler och gamla egyptiska fällstolar och Mies van der Rohes klassiker, stolen Barcelona från 1929, hade den romerska magistratens stol, sella curulis, som förebild. På 1950-talet tog i sin tur den danske formgivaren Poul Kjærholm upp Mies van der Rohes fjädrande stolsunderreden. Stålrörsstolarna av cantilevertyp, det vill säga med en sits som saknade stöd baktill, var inte heller nya. Det fanns ett amerikanskt patent på en sådan konstruktion redan 1889. Alvar Aalto byggde vidare på cantileverprincipen, men använde laminerat trä i stället för stålrör vilket är ett bra exempel på att det ofta är ny teknik och nya material som påverkar designen. De flesta nutida modernister är ju egentligen nymodernister och ingår i denna hundraåriga tradition av likartade idéer och ömsesidig inspiration. Även IKEA har mycket tydligt anslutit sig till denna tradition.

--- "

Inspiration eller plagiat?

Tillbaka till början

" ---

Immaterialrätt ingår i civilrätten och behandlar rättsskyddet för intellektuella prestationer och kännetecken. Den delas in i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätten omfattar skyddet för litterära och konstnärliga verk, fotografier med mera.
--- "

?

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: