De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 
Skribent och författare, f 1941. Medverkat i svensk och internationell press från 1970-talet. Givit ut böckerna Signe Persson-Melin 1997, Orrefors I-II 1999, 10-gruppen : mönstertryck 2001, Forum för form 2001, Scandinavian design beyond the myth : fifty years of design from the Nordic countries, 2003 m fl. Skrev ett kapitel om hemmet i Att bygga ett land : 1900-talets svenska arkitektur, 1998. Utredningssekreterare för "Mötesplats för form och design", SOU 1999:123 samt "Statens insatser för form och design", SOU 2000:75. Professor vid Konstfack från 2001. Lästips: Nordiska de­sign­skri­benter, Röhsska museet, utställ­nings­katalog 1999.