Drängahusets stilhistoria och design i bokform

AllaTreBb 

Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam: Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år, IKEA design och identitet och De formade 1900-talet : design a - ö. Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.

De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Målare, grafiker och konsthantverkare, 1896-1978. Ägnade sig åt måleri, intarsia, offent­liga utsmyckningar och kyrkorestaureringar. Ri­tade affischer och nobeldiplom och illust­re­rade Erik Axel Karlfeldts dikter. Ritade lam­por åt Böhlmarks m fl. Ledde det deko­ra­tiva arbetet för Göteborgsutställningen 1923. Konst­närlig ledare för Nittsjö lerkärls­fabrik i Rättvik 1933-67. Gjorde lergods och chamot­terat stengods inspirerad både av dalmåleriet och funktionalismen med rena former utan onö­di­ga dekorer och med glasyrer i klara färger. Läs­tips: Dalarnas museum, utställningskatalog 1977; Rättvisk kulturhus, utställningskatalog 1986; Schlossman, Lergodskonstnärer, 1996; "Krus utan krus", ingår i Dalarna 1998; Form 1948, 1958, 1977:6/7.