De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Dansk keramiker, 1913 - 2007. Arbetade hos Axel Salto i början av 1930-talet. Verkstad till­sam­mans med systern Lisbet Munch-Petersen på Bornholm 1933-35. Därefter verkstad tillsam­mans med maken Aksel Rode och dottern Myre Vasegaard. Verksam vid Bing & Grøndahl 1956-59. Gjort klassiskt, kinainspirerat stengods. Känd också för sin s k blåmålning, en speciell teknik hos Bing & Grøndahl. Även ritat ser­vi­ser­na Gemina och Gemma för Den Kongelige Porcelainsfabrik 1961/62. Lästips: Gertrud Vas­egaard : keramisk arbejder 1930-1984, Kunstindustri­museet i Köpenhamn, utställ­nings­kata­log 1984; Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1965, 1985:2/3.