De formade 1900-talet - design a - ö

  Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Belgisk modeskapare, f 1957. Verksam i Ant­werpen med varumärket W&LT, Wild and Lethal Trash. Känd för sina science fiction-artade modevisningar i Paris på 1990-talet. Gjort bl a T-shirts med digital röst, kläder för rockgrupper, t ex för U2. Lästips: Fashion 2001 landed, 2001. Hemsida: www.waltervanbeirendonck.com

_ _ _

Från Youtube: