De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Designgrupp i gränslandet mellan design, arkitektur och konst. Aktiv under 2000-talets första år och arbetat med inredningar, möbler och utställningar. Arrangerat workshoppar och föreläsningar om stil och design. Ger ut tidningen Katzenjammer. Lästips: Form 2004:1. Hemsida: www.uglycute.com