De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Årligt pris för främjande av konsthantverk och konstindustri i Norden, instiftat 1992 och utdelas av Röhsska museet i Göteborg. Priset utdelades första gången 1994. Pris­ta­gare: Jane Reumert, Danmark, 1994, Liv Blå­­varp, Norge, 1995, Brita Flander, Finland, 1996, Mats Theselius, Sverige, 1997, Louise Sass, Danmark, 1998, Adalsteinn Ingólfsson, Kaj Kalin, John Vedel-Rieper, Jorunn Veite­berg och Kerstin Wickman, 1999, Peter Ops­vik, Norge, 2000, Björn Dahlström, Sverige, 2001, Hans-Christer Ericson, Sverige, 2002, Sigurdur Gústafsson, Island, 2003, Janna Syvänoja, Finland, 2004.
Hemsida: http://www.designmuseum.se/soderbe.htm 

_ _ _

2010 tilldelades priset Designgruppen FRONT: Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren

2011 tilldelades priset den danske modedesignern Henrik Vibskov.