De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Arkitekt, inredare och formgivare, 1883-1963. Firma tillsammans med Sigurd Lewerentz 1911-16. Ritade flera uppmärksammade villor men också glasföremål för Färe glasbruk.In­red­de restaurangen Den gyldene freden i Stock­­holm 1920 på uppdrag av Anders Zorn.