Drängahusets stilhistoria och design i bokform

AllaTreBb 

Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam: Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år, IKEA design och identitet och De formade 1900-talet : design a - ö,

De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Sveriges enda specialmuseum för konst­hant­verk, konstindustri och design. 1900-tals­sam­lingen av konsthantverk och design från Sve­rige och det övriga Norden är en av de största existerande. Idag samlar museet övervägande nutidsmaterial inom kategorierna konst­hant­verk, konstindustri och industridesign. Hu­vud­sakligen svenska ting, men också nor­dis­ka och för form­ut­veck­lingen betydande euro­peiska och väster­ländska produkter införlivas i samlingarna. Sedan 2004 en ny permanent ut­ställ­ning av föremål från 1900-talet. Hemsida: www.designmuseum.se