De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

Sovjetisk konstnär, formgivare och fotograf, 1891-1956. Ibland stavas namnet även Rodchenko. Le­dande rysk konstruktivist, använde sig av rena, geometriska former. Ägnade sig utöver sitt konstnärskap åt industriell formgivning under 1920-talet, gjorde t ex avantgardistiska af­fisch­er, bokomslag, kläder, inredningar och sce­no­gra­fi. Ritade ett arbetarkafé, som väckte uppmärksamhet, till den sov­je­tiska paviljongen på utställningen i Paris 1925. Hade stort inflytande på Bauhaus-skolan. Läs­­tips: Margolin, The struggle for uto­pia : Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1997; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999.