De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Keramiker, f 1967. Verksam från 1995. Blivit uppmärk­sam­mad för sina intuitiva, lekfulla och uttrycksfulla kärl, krukor och korgar och ornamentala skulpturer i Axel Saltos anda. Byggt sina kärl som pussel, som vuxit fram under arbetets gång.Använt klassiska, blyhaltiga glasyrer som sprutas med airbrush eller penslats för hand. Varit verksam och undervisat i USA. Lästips: Form 2000:1 och 6.