De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Medlem i The Faculty of Royal Designers for Industry vid Royal Society of Arts i London. Omfattar ca tvåhundra industridesigner i Storbritannien. Sedan 1936 utser Royal Society även internationellt framstående form­givare till heders­medlemmar. De har då rätt att an­vända beteck­ningen HonRDI, Honorary Royal Designer for Industry, efter sina namn. Hittills har fyra svenskar fått utmärkelsen: Edward Hald, Bruno Maths­son, Sigurd Persson och Astrid Sampe. Hemsida: www.thersa.org