De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Finländsk textilkonstnär, f 1930. Formgav möbel- och inredningstextilier från 1950-talet. Övergick till fritt konstnärligt skapande på 1970-talet. Gjort textila skulpturer som före­nar primitiv teknik och abstrakta former. Lä­rare vid Konstindustriella högskolan i Hel­sing­fors 1959-89. Första textilkonstnär som fick en konstnärs­professur 1983-88. Lästips: Form 1988:1; Konstperspektiv 1988; Hemslöjden 1989:3.