De formade 1900-talet - design a - ö

  Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Konstnär och sameslöjdare, 1932 - 2008. Från Jokkmokk. Förgrundsgestalt inom den samiska kulturen som förnyat den samiska slöjd- och bildkonsten. Ökat kun­skapen om samekulturen genom föredrag och framträdanden. Arbetade som lärare och kon­su­lent under 1950- och 60-talen. Offentliga utsmyckningar, bl a vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk samt för Piteå stadshusl. Lästips: Form 1965; Samefolket 2003:2.