De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Grafisk formgivare, f 1937. Verksam sedan 1960-talet, från 1970-talet huvudsakligen som bokformgivare för olika svenska bokförlag, särskilt uppmärksammade har böckerna för förlaget Raster blivit, t ex boken om 10-gruppen. Skrivit Förlagsboken tillsammans med Gunilla Widengren Hammarskiöld 2001 samt undervisat vid Beckmans och Berghs.