De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Möbelföretag i Umeå. Leddes av Otto Wretling. Barnen David, Stig, Kjell, Anna och Brita ar­be­tade periodvis för familjeföretaget. Idealbordet, som kunde göras om och fungera både som matsalsbord och soffbord formgavs 1936. Bo Wretling ritade funktio­nalistiska möbler, övergick till att bygga gi­tarrer med egen verkstad och butik i Stockholm från 1949. Före­ta­get lades ner 1969.