De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Förening, grundad 1963, med syfte att stödja och stimulera svenskt konstnärligt silver- och guld­smide. Ett hundratal medlemmar bland ak­tiva silver- och guldsmeder, men även stöd­jan­de medlemmar. Arrangerar samlings- och se­pa­rat­utställ­ningar i Sverige och utomlands. För­sälj­nings­lokal i Stockholm. På hemsidan presenteras alla aktiva medlemmar och i boken förtecknas alla silversmeder som varit aktiva sedan 1963. Lästips: Nutida svenskt silver 1963-2003, 2003; Form 2004:2. Hemsida: www.nutida.nu