De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Verkstäder i Nyköping 1904-73 med filialer i S:t Petersburg och Moskva. Tillverkning av möbler och arma­turer. Tillverkade möbler till alla större svenska och internationella utställ­ningar, ritade av ledande arkitekter. NK In­red­ning, bildat 1950, blev den största upp­drags­givaren. Licens­till­verkade möbler, t ex Fladdermusen och Harry Bertoias stolar. Form­givare: Carl Hörvik, Carl Malmsten, Gunnar Asplund, Sidney Gibson, Axel Einar Hjorth, Carl-Axel Acking, Nils Öfverman, Elias Svedberg ritade Triva-möbler liksom David Rosén, Kerstin Hörlin-Holmquist, Eero Saarinen, Erik Herløw m fl. Lästips: Herlitz-Gezelius, Åren som gått : Nor­diska kompaniet, 1992; Form 1919 (om en möbelutställning på NK); Antik&Auktion 2004:6.