Drängahusets stilhistoria och design i bokform

AllaTreBb 

Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam: Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år, IKEA design och identitet och De formade 1900-talet : design a - ö. Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.

De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Avdelning inom NK, 1936-71, ledd av Astrid Sampe. Blev centrum för modern design och inredning och fick stor betydelse för utveck­lingen av svensk textil. Viola Gråsten anställ­des 1945 och gjorde ryor och tryckta tyger i djärva färgkombinationer. Arne Jacobsen, Stig Lindberg, Axel Salto, Tyra Lundgren och Yng­ve Gamlin gjorde mönster. Kollektionen Signerad Textil 1954 väckte stor uppmärk­sam­het och blev en milstolpe i svensk textil­konst. Alvar Aalto, Sven Marke­lius, Olle Bært­ling, Karl Axel Pehrson, An­ders Beck­man och Viola Gråsten, The Svedberg, Stig Lindberg m fl skapade textil­mönster för offent­liga miljöer. Linnelinjen 1955, med design av Astrid Sampe och Marianne Nils­son, innebar en radikal modernisering av hem­mens linneförråd. Lästips: He­r­litz­-­Gezelius, Åren som gått : Nordiska kompa­niet, 1992.