De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Specialbutik inom NK 1947-56 under Lena Larssons ledning för prisbilliga och experi­men­tella möbler för hela familjen. Ett forum för unga formgivare där nya idéer och pro­duk­ter kunde testas. Fick 1961-65 en fortsättning i NK-bo Nu. Lästips: Larsson, Varje män­niska är ett skåp, 1991.