De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Ursprunget var Nittsjö lerkärlfabrik i Rättvik och tegelbruk 1843-1917. AB Nittsjö Stenkärlsfabrik grundades 1917 med tillverkning av bruks- och pryd­nads­keramik, ofta med traditionella dekorer från Dalarna. Ändrade namn till AB Nittsjö keramik 1949. Form­givare: Drejarmästare Knut och Holger Momqvist, dekormålare Erik Mornils, Jerk Werkmäster konstnärlig ledare från 1933, Thomas Hellström från 1958, Elaine West frilans från 1989, May Lise Lindholm och Gerd Sjökvist frilans, Johan Blomdell, Mats Nyman från 2000. Lästips: Werkmäster, Nittsjö Stenkärlsfabrik, 1967; Schlossman, Lergods­konst­närer, 1996; Antik&­Auktion 1986:6, 1998:6. Hemsida: www.nittsjokeramik.se