De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Nationalmuseum är svenska statens ansvarsmuseum för att samla, vårda och visa konthantverk och design från 1500-talet till idag. Museet har en permanent utställning kallad "Den moderna formen 19002000" som presenterar konst­hant­verk, konstindustri, industridesign och grafisk design från 1917 till 2002. Ut­ställ­ningen kompletteras ständigt med föremål från nutiden. Lästips: Den moderna formen 1900 2000. Nationalmuseum. U tställningskatalog. Hemsida: www.nationalmuseum.se