De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Järnbruk i Nävekvarn i Södermanland, grun­dat 1623. Tillverkade kanoner och tackjärn, på 1700-­talet även milstolpar och trädgårdsurnor, senare plogar, spisar mm. Numera till­verkas monterings­fär­digt gjutgods i alumi­nium och magne­sium. Samarbetade från 1910-­talet med skulptörer och formgivare för träd­gårds­möb­ler, urnor och annan träd­gårds­konst. Form­givare: Folke Bensow, Eric Grate, Ivar Johns­son, Anna Petrus, Ture Ryberg, Harald Wad­sjö, Sven Hägg­bom, Peder Clason, Olof Hult, Rolf Bolin, Johannes Dahl, Henrik Krogh, C O Avén, Conrad Carlman m fl. Lästips: Form 1926.