De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Tysk arkitekt och skribent, 1861-1927. Påverkad av engelsk arkitektur och formgivning i William Morris anda efter tjänstgöring vid tyska ambassaden i London åren kring 1900. Gav ut boken Das englishe Haus 1-3 1904-05. Kritiserade den rådande historicismen i Tyskland och ville åstad­komma en sann maskinstil. Kom att betyda mycket genom bildandet av Deutscher Werkbund.