De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Fransk industridesigner och möbel­formgivare, f 1939. Gjorde möbel­experi­ment med stålrör, poly­uretan­skum och stretch­ma­terial på 1960-talet. Stolen Djinn från 1965 ingår i rymd­station­en i Stanley Kubricks film "2001". Gjorde olika varianter på Djinn-temat. Även arbe­tat för Renault och Air France m fl. Lästips: Form 1967