De formade 1900-talet - design a - ö

  Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Brittisk arkitekt, formgivare och författare, 1834-96. Ville förverkliga John Ruskins idéer och formideal om en estetisk hemmiljö och användande av äldre hantverksmetoder. Startade inred­nings­fir­ma 1861, ritade pap­pers­ta­peter och tyger; flera mönster pro­duce­ras fortfarande. Gav upphov till Arts and Crafts-rörelsen och påverkade art nouveau/jugendstilen. Introducerades i Sve­ri­ge kring sekelskiftet 1900 av Erik Folcker. Inspirerade Ellen Key samt Karin och Carl Larsson. Arbetade också politiskt inom den socialistiska rörelsen under 1880-talet. Skrev boken News from Nowhere 1890 om sin egen konstfilosofi. Lästips: Shankland, William Morris, svensk övers 1955; Watkinson, William Morris as Designer, 1967; Fiell, William Morris, 1999; Kulturen 1961; Form 1962, 1979:3; Antik&Auktion 1995:1. Hemsida: www.morrissociety.org

Från Youtube: The Red House, William Morris' hem